В първи клас

Училището разполага с два самостоятелни етажа за учениците от І-ви до ІV-ти клас, с всички функционални предимства :

 

целодневно обучение за самоподготовка и занимания по интереси

съвременно обзаведени класни стаи с модерно оборудване

интерактивни уроци чрез мултимедийни презентации

часове по английски език и компютърна грамотност

творчески ателиета – рисуване, музика, танци

богата библиотека, видеотека и музикална зала

обновен физкултурен салон и площадки за игра

денонощно видеонаблюдение

бюфет и стол за ученическо хранене

медицинско обслужване, консултации с логопед

безплатна закуска и участие в програма „училищен плод”

 

Необходими документи: копие от акт за раждане, удостоверение за завършена подготвителна група.